Přihlášení:    Zapamatovat si mě

Registrace / Nové heslo

iDJ.czReklamaRegistrace nového účtu


Přihlašovací údaje

URL adresa Vašeho profilu bude automaticky vygenerována z Vámi zvloleného loginu, např.: www.idj.cz/vaslogin.
Kontaktní údaje

Zadávejte DJ jména bez předpony DJ, profily, které budou mít DJ uvedeno, budou vráceny administrátorem k opravení!

  Muž   Žena

Typ účtuPravidla portálu

1. Tyto závazné právní podmínky vymezují vztah mezi umělcem, skupinou umělců, nebo jejich oprávněným zástupcem (dále: umělec) a serverem idj.cz (dále: idj), vlastněným RAVE MEDIA Group s.r.o.

2. Umělec potvrzuje, že disponuje všemi právy k poskytovaným materiálům jako jsou nahrané fotografie, či mp3 skladby a to včetně autorských práv.

3. Umělec uděluje serveru idj.cz práva ke všem uploadovaným materiálům a jejich použití ze strany idj.cz v rámci serveru. Toto se vztahuje, ale není omezeno na zvukové nahrávky, audiovizuální záznamy hlasového, nebo hudebního vystoupení, biografické informace, ochranné známky, obchodní jména a kterýkoliv jiný materiál poskytnutý ze strany umělce serveru idj.cz. Umělec je oprávněn kdykoliv upustit od postoupení práv výše zmíněných využitím nástrojů administrační sekce. A to zejména odstraněním materiálů, jejichž práva již nemají nadále příslušet mj. serveru idj.cz.

4. Ukončit všechny vzájemné právní vztahy se serverem idj.cz ze strany umělce je možné smazáním celého účtu. Toto odstranění účtu je možné provést na písemnou žádost podanou umělcem. V takovém případě si server idj.cz vyhrazuje lhůtu na odstranění účtu 60 dní.

5. Sporná autorská práva, či vlastnictví. IDJ.cz doporučuje oběma stranám, mezi nimiž dochází k rozporu ve vlastnictví patřičných autorských nebo vlastnických práv, aby projednali takové případy bez zbytečného odkladu a bezprostředně o takové skutečnosti server informovali. V případě, že server IDJ odhalí porušování, nebo poškozování autorských práv, vyhrazuje si právo na okamžité odstranění takových souborů, které podstatu výše zmíněného porušování, či poškozování naplňují. Pokud dojde k porušení autorských práv a příslušné orgány si vyžádají informace o uživateli, budou tyto údaje úřadům neprodleně poskytnuty. IDJ si vyhrazuje právo rozhodnout o okamžitém odstranění kteréhokoliv účtu bez udání důvodu.

6. Profily na serveru idj jsou určeny pouze pro hudebníky, promotéry, VJe, fandy činné v oblasti hudební tvorby. Provozovatel si vyhrazuje právo neúplné DJ profily a podezřelé dj profily, buď zrušit nebo převést DJ profily na uživatelské. Na uvedený email může provozovatel zaslat občasný reklamní, či informační email.

7. Ke schválení účtů dochází elektronickou cestou, je proto nemožné, aby server IDJ.cz převzal odpovědnost za uploadovaný materiál. Všechny chybné údaje, nevhodný, či nepatřičný materiál zveřejňovaný protiprávně spadá pod odpovědnost umělce.

8. IDJ.cz si vyhrazuje právo na změny těchto podmínek bez předchozího upozornění, nebo varování.

Pokud jste registrovaní u OSA,
nebo zveřejňujete skladbu chráněnou tímto autorským svazem, čtěte zde:
Dle podmínek OSA o bezplatném šíření hudby na vašich stránkách vedených u třetích stran (idj.cz) je možné umístit vaše vlastní skladby, ale pouze v MONO KVALITĚ a v bitrate, nepřesahujícím 52 Kbps (týká se pouze tvorby autorů, registrovaných u OSA). K tomu jste povinni vystavit písemné prohlášení všech autorů takového repertoáru, kde se zříkáte nároku na honorář od svazu OSA za toto konkrétní užití (tedy na serveru idj.cz). Do doby, dokud nám nepošlete kopii tohoto prohlášení, není možné pokračovat v registraci kapely na idj.cz.

Máte možnost umístit na profil i skladby v plné kvalitě a délce. To je však podmíněno zažádáním o licenci pro takové umístění a placením poplatku 1000,- měsíčně bez DPH za každých započatých 30 minut celkového chráněného repertoáru. Takové poplatky by v plné výši server idj.cz vybíral od zastupovaného umělce s předstihem, tak aby je mohl obratem hradit svazu OSA.

Pokud máte uzavřenou smlouvu se společností INTERGRAM,
jsme my, jako správci serveru idj.cz, povinni poslat vašemu vydavateli písemnou žádost o svolení ke zveřejnění vámi nahraných skladeb. Ten, poté co s vámi takové zveřejnění prokonzultuje, má za úkol oznámit Intergramu stanovisko. V případě že interpret a vydavatel s takovým užitím souhlasí, Intergram nám nebude účtovat dle jejich platného sazebníku (tedy 0.01 Kč/s x počet přehrání skladby) poplatky. Prostě, jestli jste zastupovaní INTERGRAMEM, rovnou nám napište na podporu na vás kontakt, protože to je složitá problematika, se kterou nechceme zatěžovat amatérské hudebníky.

Pro více informací a přesné znění vyhlášky navštivte stránky www.osa.cz resp
www.intergram.cz.

Napište prosím číselně součet čísel tři a čtyři. * Souhlasím s pravidly uživání služeb portálu idj.cz:
Údaje označené * jsou potřebné pro založení nového účtu.


 rave.cz | idj.cz | musiclist.cz | finlist.cz